TRƯỜNG MÂU GIÁO AN HÒA TỔ CHỨC HỘI THI GIÁO VIÊN DẠY GIỎI CẤP CƠ SỞ

– Thực hiện Kế hoạch số 112/ KH-MGAH ngày 12/11/2020. Trường mẫu giáo An Hòa tổ chức hội thi giáo viên dạy giỏi cấp cơ sở từ ngày 8-13/12/2020.

IMG_1608166491749_1608202438926IMG_20201217_175413IMG_1608166491685_1608202428712IMG_1608166491818_1608202415270 IMG_20201217_175418IMG_1608166491588_1608202426227

– Hội thi nhầm phát hiện, công nhận và tôn vinh giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi Giáo dục mầm non (GDMN), tạo điều kiện để giáo viên thể hiện năng lực, học tập, trao đổi kinh nghiệm về chăm sóc, giáo dục trẻ; khai thác sử dụng sáng tạo, hiệu quả phương tiện, đồ dùng, đồ chơi thực hiện chương trình GDMN.

– Góp phần đẩy mạnh các phong trào thi đua của nhà trường; khuyến khích động viên, tạo cơ hội để giáo viên tự học và sáng tạo.

– Hội thi là một trong những căn cứ để đánh giá thực trạng đội ngũ, từ đó xây dựng kế hoạch bồi dưỡng nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giáo viên, đáp ứng yêu cầu đổi mới của giáo dục.