Triển khai tuyên truyền và thực hiện sách giáo khoa năm học 2020 – 2021

Căn cứ vào kế hoạch phối hợp số 04/KHPH- THAH1-MGAH, ngày 2 tháng 6 năm 2020. Kế hoạch về việc phối hợp tổ chức triển khai tuyên truyền và thực hiện sách giáo khoa năm học 2020 – 2021.

Ngày 1 tháng 7 năm 2020 thầy Nguyễn Văn Sộp phó hiệu trưởng trường tiểu học An Hòa 1 triển khai sách giáo khoa mới cho tất cả phụ huynh có con em chuẩn bị lên lớp cùng biết về bộ sách giáo khoa mới.

IMG_20200707_194024

Bộ sách trường chọn có tên ” Chân trời và sáng tạo” với nhiều hình ảnh và cách học mới. Thu hút sự chú ý của phụ huynh và thích thú của trẻ, tạo thêm sự phấn khích khi vào lớp 1.IMG_20200707_194027

IMG_20200707_194030

Bộ sách giáo khoa ” Chân trời và sáng tạo”

Bộ sách “Chân trời sáng tạo”  ý nghĩa về sự rộng mở của một thế giới tri thức, sự vô hạn của kiến thức, sự bao la của thế giới nghệ thuật.  Bên cạnh đó bộ sách giáo khoa “Chân trời sáng tạo” giúp các em học sinh định hướng được tư duy; tự khám phá và phát triển mọi tiềm năng của bản thân mình.

IMG_20200707_194043

Thông qua buổi tuyên truyền này giúp phụ huynh học sinh nắm bắt được thông tin về sách giáo khoa lớp 1 mới năm học 2020-2021 để sẵn sàng cho trẻ vào lớp 1.