THAM QUAN TRƯỜNG TIỂU HỌC

Thực hiện theo Kế hoạch số 42/KH-MNAH ngày 22 tháng 4 năm 2021 V/v tham quan trường tiểu học.

Lúc 7 giờ 30 phút ngày 29 thàng 4 trường Mầm Non An Hòa cho các cháu 5 tuổi đến trường tiểu học An Hòa 1 để tham quan.

Đến trường các cháu được tham quan môi trường bên ngoài lới học, tham quan các phòng ban, gặp gỡ giáo viên tiểu học, trò chuyện với thầy hiệu trưởng, giáo viên và anh chị tiểu học.

Buổi tham quan kết thúc lúc 9 giờ cùng ngày.

IMG_20210429_084051 IMG_20210429_082502 IMG_20210429_082426 IMG_20210429_082337