Tham quan trường tiểu học năm học 2018 – 2019.

Căn cứ vào kế hoạch số 33/KH.MGAH, ngày 9/04/2019 v/v tổ chức cho trẻ đi tham quan trường tiểu học năm học 2018 – 2019.

Sáng ngày 17/04/2019 trường tổ chức dẫn các cháu lớp Lá tham quan ở 3 điểm trường tiểu học: Trường tiểu học An Hòa A, Trường tiểu học An Hòa B, Trường tiểu học An Hòa C.

a9024f38536db633ef7c

Trường tiểu học An Hòa A

1305b219aa4d4f13165c

Trường tiểu học An Hòa B

c90ed146c8132d4d7402

Trường tiểu học An Hòa C

 

Đến tham quan các trường tiểu học các cháu được tham quan các lớp một, các phòng chức năng của các trường, khuôn viên trường. Ngoài ra các cháu còn được tham gia tiết học cùng các anh chị lớp một và giao lưu với các anh chị qua các trò chơi.

 

f85048aa55ffb0a1e9ee

fd1ec5ccce992bc77288

745a0c8874dd9183c8cc

Các cháu tham gia, trải nghiệm tiết học cùng anh chị

96dedb8bdede3b8062cf

bd01c89ac3cf26917fde

Các cháu tham quan phòng thư viện

04dedd84ddd0388e61c1

Các cháu tham quan phòng truyền thống

68732a082f5dca03934c

 Các cháu tham quan phòng học tin học

a2a8cf8dc9d82c8675c9

Các cháu giao lưu với các anh chị lớp một