TẬP HUẤN VÀ SINH HOẠT CHUYÊN MÔN

Thực hiện theo Công văn 275/PGDĐT ngày 12 tháng 4 năm 2021 V/v tập huấn và sinh hoạt chuyên môn dựa trên nghiên cứu bài học.

Ngày 17 tháng 4 năm 2021 lớp tập huấn được tổ chức tại  trường Mầm Non Phú thành A gồm các trường trong cụm 1 MN An Hòa, MN Phú Ninh, MN Phú Thành A, MN An Long. Đến tham dự có cô Lê Thị Mộng Tuyền phó trưởng phòng Giáo Dục, cô Nguyễn Xuân Đào chuyên viên phụ trách Mầm Non đến dự và triển khai nội dung tập huấn.

Nội dung:

+ Tập huấn sinh hoạt chuyên môn dựa trên nghiên cứu bài học ( cô M.Tuyền triển khai)

+ Dự giờ hoạt động học (Trường MN Phú Thành A thực hiện)

+ Dự sinh hoạt tổ chuyên môn dựa trên nghiên cứu bài học.(Trường MN Phú Thành A thực hiện)

IMG20210417104227IMG20210417073245IMG_20210422_111333IMG_20210422_111324