Sinh hoạt chuyên môn cụm. Thao giảng chuyên môn cụm 2 lần 3 năm 2018 – 2019

Thực hiện kế hoạch sinh hoạt chuyên môn và thao giảng cụm năm học 2018-2019. Cụm 3 tổ chức sinh hoạt chuyên môn cụm và thao giảng lần 3 vào ngày 06/04/2019tại Trường Mẫu giáo An Hòa. Đến dự buổi sinh hoạt cụm có bà Lê Thị Mộng Tuyền – Phó Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo Tam Nông,  Hiệu trưởng Trường Mầm non Phú Thành A – Cụm trưởng cụm 2; cùng với cán bộ quản lý, giáo viên mầm non của các trường Mầm non Phú Cường, Mẫu giáo Tân Công Sính, Mẫu giáo Ánh Dương, Mầm non Phú Thành A và Mẫu giáo An Hòa.

Cụm 3 tổ chức sinh hoạt trao đổi những khó khăn thuận lợi trong cong tác chuyên môn. Trao đổi , chia sẻ những phương thức cách dạy mới cùng với bạn bè đồng nghiệp. Bên cạnh đó trường tổ chức một số trò chơi để các trường bạn cùng chơi và giao lưu với nhau.

97ce098661d68488ddc7

Sinh hoạt CM cụm. Thao giảng chuyên môn cụm 2 lần 3 năm 2018 – 2019

27390f7b672b8275db3a

Các trường trao đổi chia sẻ khó khăn, thuận lợi trong công tác hoạt động chuyên môn

046704b93bebdeb587faa12ceef1d1a334fd6db2

Các trường tham gia các trò chơi

70acdbcf6b6d8933d07c

Các trường nhận thưởng sau khi tổng kết qua các trò chơi