Ngày hội giao lưu của bé và Hội khỏe măng non năm học 2018-2019

Căn cứ Kế hoạch số 129/KH-PGDĐT ngày 31 tháng 01 năm 2019 của Phòng Giáo dục và Đào tạo, về việc tổ chức Ngày hội giao lưu của bé và Hội khỏe măng non năm học 2018-2019.

Sáng ngày 12/03/2019 trường mẫu giáo An Hòa đã tham gia khai mạc “Ngày hội giao lưu của bé và Hội khỏe măng non năm học 2018-2019” và tham gia ngày hội đầu tiên là “Bé vui an toàn giao thông”

IMG_20190320_194333

Các bé đạt giải trong hội thi “Bé vui an toàn giao thông”

Ngày 13- 14/03/2019 trường mẫu giáo An Hòa tham gia các ngày hội tiếp theo “Bé khéo tay” và “Hội khỏe măng non” . Bằng sự cố gắng, khéo léo của các bé và ôn luyện của các cô các bé đã đạt thành tích tốt trong các hội thi.

IMG_20190320_194117

Các bé tham gia phần thi “Ném bóng vào rổ”

IMG_20190320_194120

Các bé tham gia phần thi “Đồng diễn thể dục”