TẬP HUẤN LÀM ĐỒ DÙNG ĐỒ CHƠI

Thực hiện theo kế hoạch số 97/KH-SGDĐT ngày 10/9/2021 tổ chức “Tập huấn trực tuyến cho CBQL, GVMN và cha mẹ trẻ làm đồ dùng, đồ chơi từ các vật liệu phế thải và các nguyên vật liệu sẵn có ở địa phương”.

Ngày 21/9/2021 BGH và 1 GV trường Mầm Non An Hòa đã tham gia lớp tập huấn trực tuyến làm đồ dùng đồ chơi do Sở Giáo Dục tổ chức. Trong buổi tập huấn đã được hướng dẫn làm một số đồ chơi từ phế liệu, nhằm phục vụ cho công tác giáo dục trẻ của giáo viên và hướng dẫn phụ huynh làm một số đồ chơi cho trẻ chơi khi ở nhà nghỉ dịch.

PHONG NEN_TAP HUAN DDDC_21-9-2021_00e264d56182bce7df7fe8bcdd1fa4fa